Vítáme v Globopolu MUDr. Jakuba Hurycha:

MUDr. Jakub Hurych je absolventem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Nyní je zaměstnán v Ústavu lékařské mikrobiologie 2.LF UK a FN v Motole. Ve své práci se věnuje laboratorní diagnostice infekčních nemocí, antibiotické léčbě a výzkumu lidského mikrobiomu ve vztahu k lidským nemocem. Věnuje se i výživě a jejímu vztahu k lidskému zdraví a zejména pak ke sportovnímu výkonu, což sám využívá i při svém maratonském tréninku. V této problematice se s chutí vzdělává dále, propaguje ji s nadšením ve svém okolí a přednáší i pro věřejnost.