Vedení Globopolu

MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.,

internistka a diabetoložka 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, vedení Globopolu

MUDr. Bc. Matej Kohutiar Ph.D.

lékař se zaměřením na biochemii, chemii potravin a výživu. Působí na Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol, vedení Globopolu

PharmDr. Margit Slimáková

specialistka na zdravotní prevenci a výživu, organizace Globopolu a komunikace s médii

Odborní garanti

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

garant v oboru zdravotnického managementu a chirurgie

ředitel Fakultní nemocnice Olomouc, chirurg se specializací na rakovinu pankreatu, autor zahraničních monografií, řešitel vědecko-výzkumných projektů, se zkušenostmi z Velké Británie, Francie a Rakouska

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

garant v oboru neurologie

neurolog, vedoucí lékař Kognitivní centrum, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

doc. MUDr. Roman Šmucler CSc.

garant v oboru stomatologie, expert přes onemocnění dutiny ústní

stomatochirurg, vysokoškolský pedagog, majitel Institutu estetické medicíny Asklepion a prezident České stomatologické komory

Lucie Paulusová, DiS.

nutriční terapeutka Globopolu

Mgr. Renata Lukášová

vedení gastrotýmu

Mgr. Adam Obr, PhD.

analýza studií

Mgr. Jan Vyjídák, LLM MSc

poradce, zahraniční vztahy, InfoPol

Aktivní členové

Ing. Adam Čabla, Ph.D.

MUDr. Veronika Fejfarová

DiS. Veronika Hlaváčková

MUDr. Jakub Hurych

DiS. Tereza Krňová

nutriční terapeut Léčebna Metylovice

MUDr. Aneta Marečková

Mgr. Tereza Odstrčilová

MUDr. Eva Přečková

Mgr. Petra Smolíková

nutriční terapeut Nemocnice Nymburk

MUDr. René Vlasák

Bc. Pavlína Vránová

vedoucí stravovacího provozu
a nutričních terapeutů Nemocnice Havířov

MUDr. Alena Zhřívalová

Zahraniční experti

Guðmundur Freyr Jóhannsson, MD

islandský lékař se zaměřením na interní a akutní medicínu — intenzivně se zajímá o výživu a metabolismus, mj. jako spoluzakladatel a ředitel organizace Icelandic Health Symposium

Gabor Erdosi, MSc MBA

mezinárodně uznávaný expert v oblasti průmyslového zpracování škrobu se specializací na biotechnologické aspekty a studium vztahů mezi výživou a metabolickými onemocněními

Nazia Peer, MBChB LLM

lékařka se zaměřením na veřejné zdraví — specialistka jihoafrické organizace Health Systems Trust pro oblast klinické medicíny, zlepšování zdravotnických systémů, managementu a politiky

Prof. Dr. ir. Frédéric Leroy

profesor potravinářské biotechnologie na Vrije Universiteit Brussel v Belgii, jeho výzkum se zaměřuje hlavně na různé ekologické aspekty a funkční roli bakteriálních společenství v potravinách, a specificky v živočišných produktech

Dr Steven Lin

akreditovaný zubař ze Sydney, Austrálie, který se věnuje biomedicíně, antropologii, střevnímu mikrobiomu, živinám a epigenetice a zabývá se vlivem prostředí a stravy na zubní zdraví