Odborné vedení

MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.,

internistka a diabetoložka 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

MUDr. Bc. Matej Kohutiar Ph.D.

lékař se zaměřením na biochemii, chemii potravin a výživu. Působí na Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Veronika Fejfarová

lékařka v přípravě na atestaci ze všeobecného praktického lékařství, zajímající se o prevenci, výživu a její využití v léčbě civilizačních chorob

Odborní garanti

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

garant v oboru zdravotnického managementu a chirurgie

ředitel Fakultní nemocnice Olomouc, chirurg se specializací na rakovinu pankreatu, autor zahraničních monografií, řešitel vědecko-výzkumných projektů, se zkušenostmi z Velké Británie, Francie a Rakouska

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

garant v oboru neurologie

neurolog, vedoucí lékař Kognitivní centrum, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

doc. MUDr. Roman Šmucler CSc.

garant v oboru stomatologie, expert přes onemocnění dutiny ústní

stomatochirurg, vysokoškolský pedagog, majitel Institutu estetické medicíny Asklepion a prezident České stomatologické komory

PharmDr. Margit Slimáková

organizace, média

Mgr. Jan Vyjídák, LLM MSc

poradce, zahraniční vztahy, InfoPol

Mgr. Adam Obr, PhD.

analýza studií

Mgr. Renata Lukášová

vedení gastrotýmu

Aktivní členové

Ing. Adam Čabla, Ph.D.

MUDr. Jakub Hurych

MUDr. Aneta Marečková

Mgr. Tereza Odstrčilová

MUDr. Adéla Pouzar

MUDr. Eva Přečková

MUDr. René Vlasák

MUDr. Alena Zhřívalová

Zahraniční experti

Guðmundur Freyr Jóhannsson, MD

islandský lékař se zaměřením na interní a akutní medicínu — intenzivně se zajímá o výživu a metabolismus, mj. jako spoluzakladatel a ředitel organizace Icelandic Health Symposium

Gabor Erdosi, MSc MBA

mezinárodně uznávaný expert v oblasti průmyslového zpracování škrobu se specializací na biotechnologické aspekty a studium vztahů mezi výživou a metabolickými onemocněními

doc. Luis Mauricio Trambaioli da Rocha e Lima, MSc PhD

farmaceut, biochemik a vědec se zaměřením na roli prionových bílkovin, inzulínu, amylinu a dalších amyloidogenních bílkovin v rozvoji degenerativních onemocnění

Nazia Peer, MBChB LLM

lékařka se zaměřením na veřejné zdraví — specialistka jihoafrické organizace Health Systems Trust pro oblast klinické medicíny, zlepšování zdravotnických systémů, managementu a politiky

Prof. Dr. ir. Frédéric Leroy

profesor potravinářské biotechnologie na Vrije Universiteit Brussel v Belgii, jeho výzkum se zaměřuje hlavně na různé ekologické aspekty a funkční roli bakteriálních společenství v potravinách, a specificky v živočišných produktech

Dr Steven Lin

akreditovaný zubař ze Sydney, Austrálie, který se věnuje biomedicíně, antropologii, střevnímu mikrobiomu, živinám a epigenetice a zabývá se vlivem prostředí a stravy na zubní zdraví