Projekt Nemocniční strava – aktualizace

Projekt Nemocniční stravy - aktualizace Garantem projektu pro testování zlepšení stravy v nemocnicích, jehož zadavatelem je pan ministr Adam Vojtěch, vedoucím ředitel FNOL prof. Roman Havlík a organizátorem Globopol, se stala Sekce nutričních terapeutů České asociace...

Nový člen Globopolu – MUDr. Jakub Hurych

24. ledna 2019 – MUDr. Jakub Hurych je absolventem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Nyní je zaměstnán v Ústavu lékařské mikrobiologie 2.LF UK a FN v Motole.

Nový člen Globopolu – MUDr. Adéla Pouzar

9. listopadu 2018 – MUDr. Adéla Pouzar vystudovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia se účastnila výzkumu na klinice rostlinné stravy prof. Barnarda ve Washington DC.

Nabídka pro nové členy

15. ledna 2018 – Globopol je platforma pro profesionály s otevřenou myslí a schopností komunikovat. Rádi mezi sebou uvítáme další lékaře, kteří si také myslí, že zdravotní prevence má smysl.