Globopol

světové myšlenky o výživě pro zdravé Česko

1. český think-tank zaměřený na otázky výživy a zdravotní prevence

Globopol propojuje lékaře, odborníky na zdravotní prevenci a nezávislé výživové experty.

Naším společným cílem je propagovat zdravou životosprávu pomocí srozumitelných doporučení pro zdravotníky, pedagogy, úředníky, politiky, manažery či podnikatele, ale též rodiče a širší veřejnost.

Pomáháme rovněž státní správě a ministerstvům formulovat lepší zásady péče o veřejné zdraví. Naše doporučení se zakládají výhradně na soudobých poznatcích světové vědy a jsou zcela nezávislá na komerčních nebo partajních zájmech. Podáváme objektivní informace a pomocnou ruku všem, kteří hledají záchytný bod v záplavě tvrzení o tom, co je zdravé a co nám prospívá. Nápověda: reklamní hity to nejsou.

citace
„Think-tanky zaplňují prostor mezi vědeckým výzkumem a veřejnou správou. Vědci vydávají jednu autoritativní studii za druhou, avšak hlemýždím tempem. Novináři je pak interpretují rychle, ale zároveň povrchně. Dobrý think-tank napomáhá legislativnímu procesu vydáváním zpráv, které jsou stejně přesné jako závěry vědeckého výzkumu, ale zároveň stejně přístupné jako běžná publicistika.“ The Economist

Aktuality z Globopolu

11. 7.

Pamlsková vyhláška - reakce na připomínky a náš návrh

Po medializaci a rozjetí petice bylo Globopolu nabídnuto zúčastnit se připomínkového řízení. Neproběhlo žádné přímé jednání. Všechny naše písemné připomínky byly zamítnuty a náš návrh aktualizace ignorován. Zde najdete detailnější vysvětlení, které změny aktualizace prosadila, naše zhodnocení aktualizace a náš vlastní návrh, který podporuje a usnadňuje přípravu čerstvých svačinek ze skutečných potravin a omezuje vysoce průmyslově upravované produkty. Pamlsková vyhláška - aktualizace
13. 6.

Nový člen - studentka medicíny a vědkyně

Eliška Selinger je studentka posledního ročníku lékařské fakulty pracující ve výzkumu imunoepigenetiky nádorů a výživy, popularizátorka vědy a zdravotnická expertka České veganské společnosti. Od roku 2016 se intenzivně věnuje popularizaci vědy ve formě novinových článků stejně jako řečnických výstupů a přednášek v ČR i zahraničí. V rámci své činnosti v ČVS propaguje ve veganské komunitě evidence-based přístup k rostlinnému stravování a vymezuje se proti zdravotním mýtům. Etickou vegankou je téměř 5 let.
5. 6.

Připomínky k návrhu změn tzv. Pamlskové vyhlášky

Předkládaný návrh aktualizace vyhlášky považujeme za nevhodný a doporučujeme jeho zamítnutí. Původní vyhláška měla být doplněna metodikou s praktickými tipy na vhodný sortiment a zdravé svačiny, po které bylo od začátku voláno, protože z čísel se nikdo nenají. Místo toho byl předložen návrh s upravenými číselnými limity ve prospěch výrobců a v neprospěch zdraví školáků, který vrací do školních automatů a bufetů více cukru. Připomínky k návrhu změn
27. 5.

Přehled na téma volných cukrů

Nadměrná konzumace volných cukrů zvyšuje riziko vzniku obezity, kardiovaskulárních chorob, hypertenze, zhoubných nádorů souvisejících s obezitou a zubního kazu. Uvedená onemocnění jsou příčinou předčasných úmrtí a velkou zátěží pro zdravotní rozpočty států (AHA 2017, WHO 2015). Stručný přehled - Cukry a jejich vliv na zdraví
22. 3.

Nový člen: psycholožka

Tereza Odstrčilová se věnuje psychologickému poradenství, párové terapii a rodinné terapii. Spolupracuje s rodinnými centry, kde přednáší a spolupracuje na projektu podpory návratu na pracovní trh po rodičovské dovolené. Je v pětiletém psychoterapeutickém výcviku rodinné systemické terapie v pražském Institutu rodinné terapie. V praxi i v osobním životě čerpá z dvouletého kurzu terapie partnerského vztahu, ze zkušeností s dramaterapií, holotropním dýcháním, rodinnými konstelacemi, přechodovými rituály. Věnuje se expresivním technikám, zejména arteterapii. Aktivně se účastnila konference Moc emocí a Kongresu inteligentního pohybu. Třináct let vede lekce dynamické jogy. Akreditovaná lektorka advanced power jógy a jogy pro těhotné. V roce 2016 se účastnila mezinárodní jógové konference v Las Palmas. www.psycholog-beskydy.cz Profesní webová stránka
15. 3.

Nový člen: profesor potravinářské biotechnologie

Frédéric Leroy je profesorem potravinářské biotechnologie na Vrije Universiteit Brussel v Belgii. Jeho výzkum se zaměřuje hlavně na různé ekologické aspekty a funkční roli bakteriálních společenství v potravinách, a specificky v živočišných produktech. Zajímá se také o širší aspekty zdraví člověka a zvířat, a o prvky tradice a inovace v kontextu potravin. Jeho výzkum je často mezioborový, a zahrnuje spolupráci s experty v mikrobiologii, živočišné výrobě, veterinářství, společenských a spotřebitelských vědách, historii výživy a kulturní antropologii.
15. 1.

Nabídka pro nové členy

Globopol je platforma pro profesionály s otevřenou myslí a schopností komunikovat. Rádi mezi sebou uvítáme další lékaře nejrůznějších specializací, kteří si také myslí, že zdravotní prevence má smysl. Scházíme se jednou měsíčně v Praze a podle zájmu pracujeme na vybraných tématech, ale podle časových možností není problém komunikovat mailem atd. Co řešíme? Během prvního roku existence Globopolu jsme připravili přehled na téma nasycených tuků a edukační web Cukr pod kontrolou, který teoreticky i prakticky vysvětluje novinky v účinné prevenci a dietoterapii obezity a cukrovky. Aktuálně pracujeme na zpracování tématu cukrů a jejich vlivu na zdraví, připravujeme stanovisko pro neodměňování sladkostmi ve školkách a školách a návrh výživového doporučení pro veřejnost. Rádi bychom přispěli ke zlepšení výživy v nemocnicích a dalších státních jídelnách. Přemýšlíme o tom, jak podpořit vzdělávání mediků ve výživě i schopnosti rozumět statistickým výsledkům lékařských studií. Chcete se zapojit ? Chcete zjistit více? Napište nám a domluvíme nezávazné pozvání na naše setkání. Pak se rozhodnete. Míra vaší aktivity je jen na vašem zájmu a časových možnostech. Někteří z nás intenzivně připravují návrhy, jiní je podporují a další třeba jen oponují výstupy, které jsou jim blízké.
31. 10.

Cukr pod kontrolou: prevence a dietoterapie obezity a cukrovky

Pod odbornou garancí Globopolu vznikl edukační web Cukr pod kontrolou, který teoreticky i prakticky vysvětluje účinnou prevenci a dietoterapii obezity a cukrovky. Doporučení na webu připravila MUDr. Hana Krejčí, přední česká interní lékařka, diabetoložka a lektorka. Stránka jako první v českém jazyce přináší ucelené a srozumitelně vysvětlené informace k příčinám a řešení cukrovky a obezity, které patří celosvětově mezi nejvážnější zdravotní problémy. K dietoterapii nabízí dvě možnosti, které mají velmi dobré výsledky - nízkosacharidovou stravu a vegetariánskou stravu, včetně příkladů rychlých i inspirativních receptů. Cukr pod kontrolou je pro zdravé návštěvníky inspirací ke zlepšení jejich běžného jídelníčku, nemocným slouží jako rádce v oblasti terapeutické stravy a lékařům jako podpora dietoterapie jejich pacientů. Cílem webu je zlepšení povědomí širší i odborné veřejnosti o tom, že obezitu i cukrovku je možné zvládat i bez hladovění a dietování, že dietoterapie je účinnou prevencí i terapií a cukrovka 2. typu nemusí být chronické progresivní onemocnění. Cukr pod kontrolou

Naše doporučení

Veřejným výstupem naší spolupráce v Globopolu jsou srozumitelná doporučení, která zde zveřejňujeme ve formě dokumentů a prezentací s licencí k volnému šíření:

Stručný přehled - Cukry a jejich vliv na zdraví Stručný přehled - Cukry a jejich vliv na zdraví (vydáno 27. 5. 2018) Sladkosti nejsou odměna Sladkosti nejsou odměna (vydáno 2. 5. 2018) Desatero nizkosacharidové stravy - kartička Desatero nizkosacharidové stravy - kartička (vydáno 15. 11. 2017) Desatero nizkosacharidové stravy - letáček Desatero nizkosacharidové stravy - letáček (vydáno 13. 11. 2017) Stručný přehled - Nasycené mastné kyseliny Stručný přehled - Nasycené mastné kyseliny (vydáno 29. 5. 2017) Concise Overview - Saturated Fats (short) Concise Overview - Saturated Fats (short) (vydáno 29. 5. 2017)
Aktuálně pracujeme na těchto tématech:
  • Doporučení pro prevenci a dietoterapii obezity a diabetu
  • Návrh nahrazení výživové pyramidy coby výživového doporučení pro veřejnost
  • Doporučení pro aktualizaci vyhlášky pro vaření ve školních jídelnách
  • Návrh nové legislativy pro lokální potraviny do státních jídelen
Vedle přípravy a zveřejňování ucelených doporučení poskytujeme také odbornou konzultační podporu pro ty, kteří je chtějí převádět do praxe. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 

Členové Globopolu

„Osvětě a poradenství v oblasti zdravé výživy se věnuji již dobrých 25 let. Postupně jsem však dospěla k závěru, že ani velké osobní nasazení k celospolečenské změně nestačí. Pro tu je zapotřebí široká koalice odborníků a institucí, rodičů a škol, zaměstnanců a firem. S touto vizí jsem založila Globopol coby styčný bod mezi světovou výživovou vědou a lidmi, kteří usilují o pozitivní změny tady u nás v Česku.“
PharmDr. Margit Slimáková

PharmDr. Margit Slimáková

zakladatelka a koordinátorka Globopolu, specialistka na zdravotní prevenci a výživu

MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.

MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.

internistka a diabetoložka 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Mgr. Jan Vyjídák, LLM MSc

Mgr. Jan Vyjídák, LLM MSc

advokát a nezávislý poradce v oblasti výsledků lékařské péče a procesní optimalizace ve zdravotnictví

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Veronika Fejfarová

MUDr. Veronika Fejfarová

lékařka v přípravě na atestaci ze všeobecného praktického lékařství, zajímající se o prevenci, výživu a její využití v léčbě civilizačních chorob

RNDr. Mgr. Miloš Votruba, CSc.

RNDr. Mgr. Miloš Votruba, CSc.

biochemik, autor a spoluautor 120 vědeckých publikací, finalista nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum Česká hlava

MUDr. Bc. Matej Kohutiar Ph.D.

MUDr. Bc. Matej Kohutiar Ph.D.

lékař se zaměřením na biochemii, chemii potravin a výživu. Působí na Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Veronika Cirmanová

MUDr. Veronika Cirmanová

pediatrička, endokrinoložka a diabetoložka na oddělení funkční diagnostiky Endokrinologického ústavu

doc. MUDr. Roman Šmucler CSc.

doc. MUDr. Roman Šmucler CSc.

stomatochirurg, vysokoškolský pedagog, majitel Institutu estetické medicíny Asklepion a prezident České stomatologické komory

Guðmundur Freyr Jóhannsson, MD

Guðmundur Freyr Jóhannsson, MD

islandský lékař se zaměřením na interní a akutní medicínu — intenzivně se zajímá o výživu a metabolismus, mj. jako spoluzakladatel a ředitel organizace Icelandic Health Symposium

prof.  MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

neurolog a vedoucí lékař ambulance neurologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

MUDr. Soňa Hamousová

MUDr. Soňa Hamousová

lékařka s intenzivním zájmem o téma diabezity

MUDr. Peter Igaz

MUDr. Peter Igaz

gastroenterolog

MUDr. Barbora Kodetová

MUDr. Barbora Kodetová

Praktická lékařka pro dospělé, se zaměřením na psychosomatiku a výživu

Nazia Peer, MBChB LLM

Nazia Peer, MBChB LLM

lékařka se zaměřením na veřejné zdraví — specialistka jihoafrické organizace Health Systems Trust pro oblast klinické medicíny, zlepšování zdravotnických systémů, managementu a politiky

Gabor Erdosi, MSc MBA

Gabor Erdosi, MSc MBA

mezinárodně uznávaný expert v oblasti průmyslového zpracování škrobu se specializací na biotechnologické aspekty a studium vztahů mezi výživou a metabolickými onemocněními

MUDr. Pavel Dvorský

MUDr. Pavel Dvorský

nemocniční a ambulantní chirurg, lektor výživového poradenství a zakladatel výživové poradny Směrem ke zdraví

Mgr. Renata Lukášová

Mgr. Renata Lukášová

ředitelka Fresh & Tasty / Zátiší Group, expertka na provoz denního stravování pro školy a firmy

doc. Luis Mauricio Trambaioli da Rocha e Lima, MSc PhD

doc. Luis Mauricio Trambaioli da Rocha e Lima, MSc PhD

farmaceut, biochemik a vědec se zaměřením na roli prionových bílkovin, inzulínu, amylinu a dalších amyloidogenních bílkovin a jejich molekulárních partnerů v rozvoji degenerativních onemocnění a širší perspektivu těchto onemocnění jakožto metabolických poruch

MUDr. Aneta Jandová

MUDr. Aneta Jandová

začínající patoložka se zájmem o primarní prevenci

Dr Steven Lin

Dr Steven Lin

akreditovaný zubař ze Sydney, Austrálie, který se věnuje biomedicíně, antropologii, střevnímu mikrobiomu, živinám a epigenetice a zabývá se vlivem prostředí a stravy na zubní zdraví

Prof. Dr. ir. Frédéric Leroy

Prof. Dr. ir. Frédéric Leroy

Frédéric Leroy je profesorem potravinářské biotechnologie na Vrije Universiteit Brussel v Belgii. Jeho výzkum se zaměřuje hlavně na různé ekologické aspekty a funkční roli bakteriálních společenství v potravinách, a specificky v živočišných produktech.

MUDr. Anna Valentová

MUDr. Anna Valentová

imunoložka a alergoložka, imunoalergologická ambulance Alergo (Bratislava)

Mgr. Martin Jelínek

Mgr. Martin Jelínek

lektor výživy a zakladatel vzdělávací společnosti ATAC, zajišťující profesionální podporu vrcholových sportovců a výživové poradenství pro reprezentanty ČR v hokeji, atletice a bojových uměních

Blanka Turturro

Blanka Turturro

předsedkyně Slow Food Prague, partner pro praktické kurzy vaření s personálem školních jídelen i veřejností

Ing. Zdeněk Hladík

Ing. Zdeněk Hladík

manažer kulinářských projektů Country Life; člen představenstva Asociace kuchařů a cukrářů ČR; člen správní rady Společnosti pro výživu

Ing. Adam Čabla

Ing. Adam Čabla

vědecký asistent na Katedře statistiky a pravděpodobnosti Vysoké školy ekonomické v Praze, zabývá se teoriíí pravděpodobnosti a matematickou statistikou, zejména v oblasti analýzy přežití

Jana Dell-Plotnárková

Jana Dell-Plotnárková

Všeobecná zdravotní sestra, specialistka na výživu a zdravý životní styl, GAPS terapeutka

MUDr. Eva Přečková

MUDr. Eva Přečková

všeobecná praktická lékařka v předatestační přípravě, se zájmem o funkční medicínu

Mgr. Adam Obr, PhD.

Mgr. Adam Obr, PhD.

výzkumný pracovník na Ústavu hematologie a krevní transfuze, molekulární biolog se zaměřením na adhezní struktury leukemických buněk a na imunoterapii leukémií

MUDr. Alena Zhřívalová

MUDr. Alena Zhřívalová

lékařka s atestací v oboru gynekologie a porodnictví, zajímá se o gestační diabetes a PCO syndrom

Mgr. Tereza Odstrčilová

Mgr. Tereza Odstrčilová

psycholožka a lektorka jógy

Eliška Selinger

Eliška Selinger

studentka posledního ročníku lékařské fakulty pracující ve výzkumu imunoepigenetiky nádorů a výživy, popularizátorka vědy a zdravotnická expertka České veganské společnosti