Globopol propojuje lékaře, odborníky na zdravotní prevenci

a nezávislé výživové experty.

Naším společným cílem je propagovat zdravou životosprávu pomocí srozumitelných doporučení pro zdravotníky, pedagogy, úředníky, politiky, manažery či podnikatele, ale též rodiče a širší veřejnost. Pomáháme rovněž státní správě a ministerstvům formulovat lepší zásady péče o veřejné zdraví.

Naše doporučení se zakládají výhradně na soudobých poznatcích světové vědy a jsou zcela nezávislá na komerčních nebo partajních zájmech. Podáváme objektivní informace a pomocnou ruku všem, kteří hledají záchytný bod v záplavě tvrzení o tom, co je zdravé a co nám prospívá.

„Think-tanky zaplňují prostor mezi vědeckým výzkumem a veřejnou správou. Vědci vydávají jednu autoritativní studii za druhou, avšak hlemýždím tempem. Novináři je pak interpretují rychle, ale zároveň povrchně. Dobrý think-tank napomáhá legislativnímu procesu vydáváním zpráv, které jsou stejně přesné jako závěry vědeckého výzkumu, ale zároveň stejně přístupné jako běžná publicistika.“

Aktuality

Globopol (2022) Nemocnice Nymburk

25. srpna 20222 – Ředitelka Nemocnice Nymburk využila situace, kdy za Covidu byly zavřené restaurace a pověřila vedením stravovacího provozu šéfkuchaře s michelinskými zkušenostmi. 

Doporučení

Sladkosti nejsou odměna

2. května 2018 – Jako lékaři denně v ordinacích vidíme důsledky nezdravé výživy, proto nám vadí, že k tomuto trendu již od dětství přispívají i vzdělávací zařízení.

Naše projekty

Aktuálně pracujeme na těchto tématech:

  • Projekt Nemocniční strava - zlepšení stravy v nemocnicích (podrobnosti)
  • Edukační web pro prevenci a dietoterapii obezity a diabetu (www.cukrpodkontrolou.cz)
  • Edukační web Průvodce skutečným jídlem (www.cojist.cz)
  • Projekt Boření výživových studií - semináře pro studenty medicíny
  • Projekt InfoPol - monitoring nepřesných informací nejen z oblasti výživy (přehled)
Vedle přípravy a zveřejňování ucelených doporučení poskytujeme také odbornou konzultační podporu pro ty, kteří je chtějí převádět do praxe. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Odborné vedení

MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.,

internistka a diabetoložka 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

MUDr. Bc. Matej Kohutiar Ph.D.

lékař se zaměřením na biochemii, chemii potravin a výživu. Působí na Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Veronika Fejfarová

lékařka v přípravě na atestaci ze všeobecného praktického lékařství, zajímající se o prevenci, výživu a její využití v léčbě civilizačních chorob