Globopol propojuje lékaře, odborníky na zdravotní prevenci

a nezávislé výživové experty.

Naším společným cílem je propagovat zdravou životosprávu pomocí srozumitelných doporučení pro zdravotníky, pedagogy, úředníky, politiky, manažery či podnikatele, ale též rodiče a širší veřejnost. Pomáháme rovněž státní správě a ministerstvům formulovat lepší zásady péče o veřejné zdraví.

Naše doporučení se zakládají výhradně na soudobých poznatcích světové vědy a jsou zcela nezávislá na komerčních nebo partajních zájmech. Podáváme objektivní informace a pomocnou ruku všem, kteří hledají záchytný bod v záplavě tvrzení o tom, co je zdravé a co nám prospívá.

„Think-tanky zaplňují prostor mezi vědeckým výzkumem a veřejnou správou. Vědci vydávají jednu autoritativní studii za druhou, avšak hlemýždím tempem. Novináři je pak interpretují rychle, ale zároveň povrchně. Dobrý think-tank napomáhá legislativnímu procesu vydáváním zpráv, které jsou stejně přesné jako závěry vědeckého výzkumu, ale zároveň stejně přístupné jako běžná publicistika.“

Aktuality

Aktualizace aktivit Globopolu

12. prosince 2023 – Globopol se nadále bude zaměřovat specificky na zlepšování výživy ve veřejném prostoru a státních zařízeních.

Doporučení

Naše projekty

Aktuálně pracujeme na těchto tématech:

  • Projekt Nemocniční strava - zlepšení stravy v nemocnicích (podrobnosti)
  • Edukační web Nemocniční strava - edukační web o tom, jak lze zlepšovat výživu v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních (www.nemocnicnistrava.cz)
  • Edukační web pro prevenci a dietoterapii obezity a diabetu (www.cukrpodkontrolou.cz)
  • Edukační web Průvodce skutečným jídlem (www.cojist.cz)
Vedle přípravy a zveřejňování ucelených doporučení poskytujeme také odbornou konzultační podporu pro ty, kteří je chtějí převádět do praxe. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Vedení Globopolu

MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.,
vedení Globopolu

internistka a diabetoložka 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, vedení Globopolu

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
odborná garance Globopolu

ředitel Fakultní nemocnice Olomouc, chirurg se specializací na rakovinu pankreatu, autor zahraničních monografií, řešitel vědecko-výzkumných projektů, se zkušenostmi z Velké Británie, Francie a Rakouska

PharmDr. Margit Slimáková,
organizace, komunikace s médii

specialistka na zdravotní prevenci a výživu, organizace Globopolu a komunikace s médii

Mgr. Renata Lukášová,
gastroexpertiza

vedení gastrotýmu