Globopol propojuje lékaře, odborníky na zdravotní prevenci

a nezávislé výživové experty.

Naším společným cílem je propagovat zdravou životosprávu pomocí srozumitelných doporučení pro zdravotníky, pedagogy, úředníky, politiky, manažery či podnikatele, ale též rodiče a širší veřejnost. Pomáháme rovněž státní správě a ministerstvům formulovat lepší zásady péče o veřejné zdraví.

Naše doporučení se zakládají výhradně na soudobých poznatcích světové vědy a jsou zcela nezávislá na komerčních nebo partajních zájmech. Podáváme objektivní informace a pomocnou ruku všem, kteří hledají záchytný bod v záplavě tvrzení o tom, co je zdravé a co nám prospívá.

„Think-tanky zaplňují prostor mezi vědeckým výzkumem a veřejnou správou. Vědci vydávají jednu autoritativní studii za druhou, avšak hlemýždím tempem. Novináři je pak interpretují rychle, ale zároveň povrchně. Dobrý think-tank napomáhá legislativnímu procesu vydáváním zpráv, které jsou stejně přesné jako závěry vědeckého výzkumu, ale zároveň stejně přístupné jako běžná publicistika.“

Aktuality

Globopol (2021) Pochvala pro Ministerstvo zdravotnictví

22. února 2021 – Ministerstvo zdravotnictví 30. září 2020 zveřejnilo ve svém Věstníku č. 10/2020 důležitý nový dokument, který se týká nemocniční stravy, tzv. Metodické doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče. Přinášíme shrnutí a pohled Globopolu.

FNO (2021) Baví nás být jiní, být lepší, být nejlepší

Aktualizace: Projekt Nemocniční strava pokračuje, v případě zájmu o účast v projektu nás kontaktujte.19. ledna 2021 - Fakultní nemocnice Ostrava od nového roku na Oddělení šestinedělí zavedla novinku ve formě bufetových snídaní pro maminky.Facebook Fakultní nemocnice...

Doporučení

Sladkosti nejsou odměna

2. května 2018 – Jako lékaři denně v ordinacích vidíme důsledky nezdravé výživy, proto nám vadí, že k tomuto trendu již od dětství přispívají i vzdělávací zařízení.

Naše projekty

Aktuálně pracujeme na těchto tématech:

  • Projekt Nemocniční strava - zlepšení stravy v nemocnicích (podrobnosti)
  • Edukační web pro prevenci a dietoterapii obezity a diabetu (www.cukrpodkontrolou.cz)
  • Edukační web Průvodce skutečným jídlem (www.cojist.cz)
  • Projekt Boření výživových studií - semináře pro studenty medicíny
  • Projekt InfoPol - monitoring nepřesných informací nejen z oblasti výživy (přehled)
Vedle přípravy a zveřejňování ucelených doporučení poskytujeme také odbornou konzultační podporu pro ty, kteří je chtějí převádět do praxe. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Odborné vedení

MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.,

internistka a diabetoložka 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

MUDr. Bc. Matej Kohutiar Ph.D.

lékař se zaměřením na biochemii, chemii potravin a výživu. Působí na Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Veronika Fejfarová

lékařka v přípravě na atestaci ze všeobecného praktického lékařství, zajímající se o prevenci, výživu a její využití v léčbě civilizačních chorob