Naše projekty

Aktuálně pracujeme na těchto tématech:

  • Projekt volby stravy v nemocnicích
  • Doporučení pro prevenci a dietoterapii obezity a diabetu (www.cukrpodkontrolou.cz)
  • Návrh nahrazení výživové pyramidy coby výživového doporučení pro veřejnost
  • Doporučení pro aktualizaci vyhlášky pro vaření ve školních jídelnách
  • Návrh nové legislativy pro lokální potraviny do státních jídelen

Vedle přípravy a zveřejňování ucelených doporučení poskytujeme také odbornou konzultační podporu pro ty, kteří je chtějí převádět do praxe. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.