Informační policie (Infopol)

Informační policie Globopolu průběžně monitoruje vybraná média a zaměřuje se na tvrzení, která jsou buď nepřesná, neúplná, vytržená z kontextu anebo přímo fakticky nesprávná. Globopol taková tvrzení zveřejní včetně zdroje, a vyzve autory k vyjádření a případné opravě či uvedení na pravou míru. Odpovědi autorů jsou zveřejněny v plném znění. Cílem Informační policie není zpochybňovat autoritu či zkušenosti autorů, ale přispívat ke zkvalitňování důležitých informací směřujících k veřejnosti, laické i veřejné.

Pelikánová (2018) Praktická diabetologie

27. ledna 2019 – Globopol upozorňuje na aktuálně platná doporučení týkající se nízkosacharidové stravy u cukrovky 2. typu, a vyzývá ke korekci výroku o minimálním příjmu sacharidů ve stravě.