Projekt Nemocniční stravy – aktualizace

Projekt Nemocniční strava pokračuje i v roce 2021, v případě zájmu o účast v projektu nás kontaktujte (margit@globopol.cz).

Garantem projektu pro testování zlepšení stravy v nemocnicích, jehož zadavatelem je pan ministr Adam Vojtěch, vedoucím ředitel FNOL prof. Roman Havlík a organizátorem Globopol, se stala Sekce nutričních terapeutů České asociace sester.

Cílem projektu je

  1. Zmapovat aktuální situaci a možnosti v rámci ČR i v zahraničí, najít prostory ke zlepšení stravování hospitalizovaných pacientů a navrhnout další praktické postupy.
  2. V rámci praktického testování umožnit rozšířenou volbu jídel, podpořit edukaci ke zdravé výživě, uspokojit poptávku po zdravém jídle.

Bližší podrobnosti tady.

FNOL (2019) Projekt Nemocniční strava