Stránka o tom, jak jde zlepšovat výživu v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních.

Webová stránka: www.nemocnicnistrava.cz