Předpoklady o přínosech snižování příjmu nasycených tuků nemají konzistentní oporu v dostupných datech, a nepodařilo se dosud věrohodně prokázat, že snižuje úmrtnost.

O nasycených mastných kyselinách (NMK), někdy označovaných jako nasycené tuky, se často hovoří především v souvislosti s rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Přibližně od roku 1950 se objevují názory, podle kterých nadměrná konzumace tuku a/nebo nasycených mastných kyselin a/nebo cholesterolu zvyšuje mj. riziko srdečních infarktů a mrtvic. Také proto výživová doporučení v roce 1977 v USA a v roce 1983 ve Velké Británii obsahovala specifická ustanovení o doporučeném maximálním příjmu tuku, nasycených tuků a cholesterolu ve stravě v souvislostí s prevencí kardiovaskulárního onemocnění.

Tato doporučení však nemají jednoznačnou oporu v klinických studiích ani v epidemiologických studiích, a je na místě jejich přehodnocení. Tento závěr však nelze chápat jako výzvu k neomezené/nadměrné konzumaci NMK.

Celý dokument