13. března 2019 – Globopol narazil na nepřesnosti v rozhovoru iDnes a požádal autora o vyjádření/stanovisko.

Citace

“Podvýživa, která je spojena s nemocí, ať už ji způsobí nebo přispívá ke vzniku či horšímu průběhu nemoci, je v nemocnicích mnohem častější, než si dokážeme představit.”

“Aniž bychom se předem domluvili, tak jsme se shodli, že nemocniční strava není o tom, co nám právě chutná, zejména na akutních lůžkách, kde pacienti leží jen krátkou dobu a mají závažné zdravotní problémy.”

“Pokud pacient tyto problémy nemá, ale touží po „zdravé“ stravě, není to problém, jen to nemá racionální základ. Pacientovi to nepomůže, ale ani neublíží.”

“To nic nemění na tom, že klasická nemocniční dieta, která je sestavená na základě změn metabolických pochodů při určitých nemocech, je tou nejvhodnější nemocniční stravou.”

“Zdraví lidé mají veliký potenciál konzumovat fastfood nebo paleolitickou stravu a obojí přežijí bez problémů.“

Pospíšil (2019) Zdraví lidé mohou jíst fastfood i paleo a obojí přežijí

Vyjádření Globopolu

Autor si v rozhovoru pro server iDnes protiřečí hned v několika ohledech.

Pro rychlou a úspěšnou rekonvalescenci pacienta je zásadní, aby byly pokryty jeho nutriční potřeby. Toho lze dosáhnout jedině kombinací dvou přístupů:

  1. aby strava, kterou pacient dostává, měla pokud možno ideální poměr a množství makronutrientů (pro přísun energie a stavebních látek pro tělo) a mikronutrientů (pro správný průběh enzymatických reakcí, jejichž efektivita je pro uzdravující se organismus naprosto klíčová), a
  2. aby pacient takto pečlivě sestavenou stravu zkonzumoval, což je – dle většiny odborných publikací – otázka toho, zda pacientovi chutná, a jak je mu jídlo servírováno (Johns 2010, Patel 2008, Züger 2018, Sheehan-Smith 2006).

Z rozhovoru vyplývá, že “klasická nemocniční strava” je speciálně designovaná pro tyto účely. Není však zřejmé, co se pojmem “klasická nemocniční strava” myslí, zřejmě se jedná o dietu typu 3 – “racionální” – která je určena pacientům bez stravního omezení – a tedy je můžeme z hlediska výživy považovat za metabolicky zdravé – a tvoří 49 % jídel vydaných v našich nemocnicích, což je drtivá většina ze všech ostatních specifikovaných diet (ČAS 2019). V rámci této diety jsou v ČR běžně servírována jídla jako koblihy, o jejichž vhodnosti pro nemocné snad nemůže být přesvědčen nikdo se základními znalostmi lidské fyziologie. Výše uvedená fakta také vyvrací tvrzení, že “zdravá” strava nepomůže pacientovi v rekonvalescenci.

Podle našeho názoru by nemělo cílem lékaře být, aby pacient “bez problému přežil”, nýbrž to, aby se těšil optimálnímu zdraví, a mohl tak návštěvy nemocnic omezit na nezbytné minimum.

K tomu vyvážená a chutná strava rozhodně dopomáhá.

Jménem Globopolu jsme dne 25. března 2019 požádali autora příspěvku o vyjádření.