1. září 2019 – Globopol narazil na čerstvý článek o škodlivosti tzv. nasycených mastných kyselin odkazující na blíže neidentifikovanou studii, a požádal redakci o další podrobnosti.

Citace

1. “Tým profesora Rudolfa Poledneho, z Laboratoře pro výzkum aterosklerózy IKEM, svou novou studií potvrdil, že kromě často uváděných rizikových faktorů srdečně-cévních onemocnění sehrává důležitou roli také prozánětlivý stav organismu, do značné míry ovlivnitelný složením jídelníčku.”

2. “Odborný tým pak celkem očekávaně zjistil, že nejvíce škodí tukové buňky nasycených mastných kyselin. To jsou v podstatě všechny živočišné tuky, jako je máslo, sádlo, ale také další nezdravé tuky z tučných masných výrobků, ale i některých tropických tuků.”

3. “Podle odborníka studie potvrzuje i velký pokles srdečně-cévních onemocnění, ke kterému v Česku došlo počátkem 90. let minulého století. Tato pozitivní změna byla připisována dramatické změně stravy většiny českých domácností po zrušení dotací na mléko, mléčné výrobky, maso a masné výrobky v roce 1991. „Tehdejší studie také potvrdily, že pokles hladiny cholesterolu byl jednoznačně způsoben snížením spotřeby másla na polovinu,“ upřesňuje profesor Poledne.”

4. „V praxi to znamená používat na vaření rostlinné oleje – například řepkový, olivový, zvýšit konzumaci ryb, vyhýbat se ořechům. Nevýhodné složení mají máslo, sádlo a tropické tuky – v čele s kokosovým.“

Mojezdraví (2019) Čeští vědci zjistili: Nezdravé tuky dokáží v těle vyvolat zánět vedoucí k nemocem srdce

Vyjádření Globopolu

Shora uvedený článek odkazuje na blíže neurčenou „novou“ studii týmu profesora Rudolfa Poledneho, mezi jehož poslední publikace z roku registrované na Pubmed patří:

  • Cejkova (2019) The effect of cytokines produced by human adipose tissue on monocyte adhesion to the endothelium
  • Dusilova (2019) Different acute effects of fructose and glucose administration on hepatic fat content
  • Poledne (2019) Inflammation and atherosclerosis

Cejkova (2019) ani Dusilova (2019) se netýkají konzumace různých druhů mastných kyselin, a Poledne (2019) odkazuje ve skutečnosti na článek Poledne (2018) Zánět a ateroskleróza zveřejněný v časopise Vnitřní lékařství v prosinci 2018. Ani přehled publikací na stránkách IKEM (tady) neuvádí žádnou novou studii na toto téma.

Některé závěry ze shora uvedeného článku nejsou v souladu se staršími i novějšími poznatky z oblasti cholesterolu ve stravě a v krevní plazmě, ani z oblasti konzumace nasycených mastných kyselin (Globopol 2017, Krejčí 2018). 

Jménem Globopolu jsme dne 1. záři 2019 požádali redakci o vyjádření a uvedení/doplnění odkazu na citovanou novou studii.