27. ledna 2019 – Globopol upozorňuje na aktuálně platná doporučení týkající se nízkosacharidové stravy u cukrovky 2. typu, a vyzývá ke korekci výroku o minimálním příjmu sacharidů ve stravě.

Citace

“Na druhé straně se u pacientů s diabetem nedoporučuje dieta s velmi nízkým obsahem sacharidů (pod 130 g/d).

Pro činnost mozku je nezbytná energie minimálně 500 kcal/den získaná při redukci převážně z ketogeneze a glukoneogeneze, ale minimálně i z 30 g sacharidů v dietě.”

Pelikánová (2018) Praktická diabetologie, Kapitola 3.2 Dieta (strana 154 a následující), citace strana 158

Vyjádření Globopolu

1. Odborné společnosti v některých zemích (Velká Británie, Austrálie, Island, Švédsko, USA) včetně např. Diabetes UK, American Diabetes Association (ADA) a European Association for Study of Diabetes (EASD) dietu s obsahem do 130 gramů sacharidů na den již doporučují (NICE 2017, Diabetes UK 2017, CSIRO 2016, Magnusdottir 2016, SBU 2013, ADA 2018, ADA-EASD 2018).

2. Činnost mozku je spolehlivě pokryta i bez příjmu sacharidů ve stravě, a dokonce i v průběhu delšího postění a hladovění, tedy bez jakéhokoliv kalorického příjmu. Proto je zmínka o minimálním nutném příjmu 30 g sacharidů v dietě neopodstatněná – při nižším příjmu jsou energetické potřeby mozku pokryty mj. z ketolátek (betahydroxybutyrát).

Globopol požádal autory dne 25. března 2019 o vyjádření a korekci.