Globopol je platforma pro profesionály s otevřenou myslí a schopností komunikovat. Rádi mezi sebou uvítáme další lékaře nejrůznějších specializací, kteří si také myslí, že zdravotní prevence má smysl. Scházíme se jednou měsíčně v Praze a podle zájmu pracujeme na vybraných tématech, ale podle časových možností není problém komunikovat mailem atd.
Co řešíme?
Během prvního roku existence Globopolu jsme připravili přehled na téma nasycených tuků a edukační web Cukr pod kontrolou, který teoreticky i prakticky vysvětluje novinky v účinné prevenci a dietoterapii obezity a cukrovky.
Aktuálně pracujeme na zpracování tématu cukrů a jejich vlivu na zdraví, připravujeme stanovisko pro neodměňování sladkostmi ve školkách a školách a návrh výživového doporučení pro veřejnost. Rádi bychom přispěli ke zlepšení výživy v nemocnicích a dalších státních jídelnách.  Přemýšlíme o tom, jak podpořit vzdělávání mediků ve výživě i schopnosti rozumět statistickým výsledkům lékařských studií.
Chcete se zapojit ? Chcete zjistit více?
Napište nám a domluvíme nezávazné pozvání na naše setkání. Pak se rozhodnete. Míra vaší aktivity je jen na vašem zájmu a časových možnostech. Někteří z nás intenzivně připravují návrhy, jiní je podporují a další třeba jen oponují výstupy, které jsou jim blízké.