5. srpna 2019 – Tým Globopolu publikoval odborný článek na téma vlivu průmyslového zpracování potravin na vznik chronických onemocnění.

Souhrn

Výživový přínos potravin nezávisí pouze na chemickém složení, ale také na míře a způsobu zpracování výchozích surovin. Konzumace potravin s vyšším stupněm zpracování je spojována s vyšším rizikem rozvoje civilizačních onemocnění. Předkládaná práce se věnuje aktuálnímu přehledu problematiky, a zejména vztahu mezi stupněm zpracování a dopadem na zdraví konzumenta.

Rozdělení potravin do skupin vychází z klasifikace NOVA, která je použita jako ústřední kritérium pro identifikaci vysoce zpracovaných potravinářských produktů. Jedním z výstupů práce je návod pro spotřebitele sloužící k rozpoznání této skupiny potravin v praxi. Preference potravin s minimálním stupněm zpracování a omezení vysoce zpracovaných potravinářských produktů by měly být součástí zdravého životního stylu, prevence i léčby onemocnění civilizačního typu.

Klíčová slova: civilizační nemoci, zpracování potravin, klasifikace NOVA, výživa

Kohutiar (2019) Klasifikace potravin podle stupně technologického zpracování a její využití v prevenci civilizačních onemocnění