26. června 2020 – Hanka Krejčí z Globopolu publikovala odborný článek o rozvoji diabetu 2. typu a možnostech remise.

Souhrn

Diabetes mellitus (DM) 2. typu představuje heterogenní skupinu onemocnění postihující štíhlé i obézní jedince všech věkových kategorií, včetně obézních dětí. Jeho nejčastější podoba se začíná rozvíjet po překročení individuální kapacity tukové tkáně (tukového prahu), což vede k ektopickému ukládání tuku ve svalech a játrech a rozvoji inzulinové rezistence. U disponovaných jedinců dochází také k rozvoji dysfunkce beta buněk, která vyústí v postupné zvyšování hladin krevního cukru až do diabetických hodnot. Článek se zabývá vysvětlením jednotlivých mechanismů a postupných kroků tohoto patologického procesu.

Onemocnění bylo dlouho považované za chronické, progredující a nevyléčitelné. Metody bariatrické chirurgie však jednoznačně prokázaly možnost remise DM 2. typu. V posledních letech přibývají studie, které dokládají možnosti dosažení remise také pomocí některých staronových dietních metod jako je nízkoenergetická nebo ketogenní dieta. Společným jmenovatelem úspěšných metod léčby DM 2. typu je řešení přetížení metabolismu nutrienty při chronické nadvýživě. V článku jsou vysvětleny mechanismy, které jsou důležité pro dosažení remise onemocnění, a shrnuje také základní principy současné farmakologické terapie.

Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, patogeneze, tukový práh, ektopické ukládání tuku, NAFLD, remise

Krejčí (2020) Diabetes Mellitus 2. typu – Od porozumění patogeneze k možnostem jeho remise