Projekt Nemocniční strava – aktualizace nabídky podle dnešních odborných znalostí a rostoucích požadavků na kvalitu ze strany klientů/pacientů

Globopol se stal organizátorem projektu pro testování zlepšení stravy v nemocnicích. Garantem a zadavatelem projektu je pan ministr Adam Vojtěch a jeho vedoucím ředitel FNOL prof. Roman Havlík.

Cílem projektu je

  1. Zmapovat aktuální situaci a možnosti zde i v zahraničí, najít prostory ke zlepšení zde a navrhnout jak je zlepšit.
  2. V rámci praktického testování umožnit: rozšířenou  nebo bufetovou volbu jídel, podpořit edukaci ke zdravé výživě, uspokojit poptávku po zdravém jídle, umožnit individualizaci výživy pomocí bufetové volby a tak i omezovat plýtvání potravinami a podporovat mobilitu pacientů.

Projekt se po roční přípravné fázi posouvá do fáze realizace. Připravujeme dotazníky pro české i zahraniční nemocnice ke zmapování aktuálního stavu zde a pracovišť v zahraničí, kde už se výživa nějakým inovativním způsobem řeší. Současně hledáme nemocnice a zdravotnická zařízení, která se chtějí zapojit do praktického testování zlepšení stravy – stačí i jen v omezeném časovém rozsahu v průběhu roku a s omezeným počtem pacientů / oddělení. Zájemcům na základě jejich možností předáme návrhy, jak by testování u nich mohlo probíhat a budeme zajišťovat podporu. Nezbytné pro zapojení je zájem ze strany vedení nemocnice, nutričních terapeutů a stravovacího provozu.  

Lékařům, kteří se chtějí zapojit do práce Globopolu, nabízíme možnost účasti na našich pracovních setkáních, zapojení do týmů a případně i členství v Globopolu. Vítáni jsou lékaři bez ohledu na specializaci a výživové znalosti. Zásadní je zájem podporovat běžnou terapii dietoterapií a ochota přispět k činnosti Globopolu.

Praktické zapojení je možné v rámci rešerše k tématu, statistického zpracování získaných informací, organizace a dokumentace projektu, supervizí nad zapojenými nemocnicemi.

FNOL (2019) Projekt Nemocniční strava – I. etapa