Projekt Nemocniční strava – aktualizace

Projekt Nemocniční stravy – aktualizace Garantem projektu pro testování zlepšení stravy v nemocnicích, jehož zadavatelem je pan ministr Adam Vojtěch, vedoucím ředitel FNOL prof. Roman Havlík a organizátorem Globopol, se stala Sekce nutričních terapeutů České...

Projekt Nemocniční strava – realizační fáze

Projekt Nemocniční strava – aktualizace nabídky podle dnešních odborných znalostí a rostoucích požadavků na kvalitu ze strany klientů/pacientůGlobopol se stal organizátorem projektu pro testování zlepšení stravy v nemocnicích. Garantem a zadavatelem projektu je...
Nový člen Globopolu – MUDr. Jakub Hurych

Nový člen Globopolu – MUDr. Jakub Hurych

Vítáme v Globopolu MUDr. Jakuba Hurycha: MUDr. Jakub Hurych je absolventem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Nyní je zaměstnán v Ústavu lékařské mikrobiologie 2.LF UK a FN v Motole. Ve své práci se věnuje laboratorní diagnostice infekčních nemocí,...